Contacts

Contacts

Address:

CROATIA

Kaštelanova 19, 21000 Split

T: +385 (0)21 541 440
F: +385 (0)21 541 450
E: info@igremladih.org

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Želimira Vidovića Kelija 4F, 71000 Sarajevo

T: +387 33 711 930
F: +387 33 711 931
E: info@igremladih.ba

 

SERBIA

Ustanička 63, 11000 Beograd

T: +381 11 4014 899
E: office@igremladih.co.rso