Državna završnica

Državna završnica

Dragi natjecatelji, roditelji i prijatelji,

na ovoj stranici možete pronaći sve informacije koje vas interesiraju o Državnoj završnici i putovanju natjecatelja. Ove godine će se Državna završnica održati na dvije lokacije: Umag (Savudrija) i Split.

Možete pronaći i informacije tko ima pravo nastupa, tko ima pravo biti voditelj natjecatelja i potrebnoj dokumentacija.

 

Termini Državne završnice u Umagu/Savudrija:

Mali nogomet Coca Cola Cup od 14.06. do 17.06.2017.

Graničar i atletika 08.07. do 11.07.2017.

 

Termini Državne završnice za ostale sportove u Splitu ćemo naknadno odrediti.

 

Državna završnica - GRANIČAR I ATLETIKA 08.07. do 11.07.2017.

 

Državna završnica za graničar i atletiku (utrka na 60 metara) održat će se u Savudriji od 08.07.2017. subota do 11.07.2017. utorak.

Dolazak u Umag je tijekom subote 08.07.2017. Natjecanja će se održati 09.07. i 10.07., a povratak kućama je 11.07. u utorak.

Natjecatelji će biti smješteni u Kampu „Veli Jože“ u Savudriji.

 

 

OBAVIJESTI O PUTOVANJU I DRŽAVNOJ ZAVRŠNICI

Sve potrebne obavijesti o Državnoj završnici u Savudriji svi voditelji natjecatelja će dobiti isključivo putem e-mail adresa. Na e-mail adrese voditelja poslat će se obavijesti o putovanju, potrebna dokumentacija za ispuniti, obavijest kada i gdje predignuti karte za putovanje itd.

Detaljne obavijesti će biti poslane do 28.06.2017.

 

DOLAZAK NATJECATELJA – PUTOVANJE U SAVUDRIJU

Svi natjecatelji iz svojih gradova putuju vlakom do Rijeke. Od Rijeke se ide organizirano autobusima do Kampa „Veli Jože“ u Savudriji. Autobusi će čekati na željezničkom kolodvoru u Rijeci.

Gradovi koji nemaju željeznicu dolaze sami do Rijeke (Novi Vinodolski i Mali Lošinj), a od Rijeke u našoj organizaciji sa autobusima.

Natjecatelji iz Pule i Pazina dolaze u svojoj organizaciji u Kamp u Savudriju.

 

PUTOVANJE VLAKOM

-          Natjecatelji koji putuju vlakovima dolaze u Rijeku u 12.33h u subotu 08.07.

-          Taj vlak kreće iz Zagreba ujutro u 8.12 sati.

-          Natjecatelji iz svih ostalih gradova (npr. Osijek, Vinkovci, Prelog, Varaždin, Sisak) stižu iz svojih gradova u Zagreb i iz Zagreba kreću prema Rijeci u 8.12h.

-          Povratak natjecatelja sa vlakovima je u utorak 11.07. u 13.23h iz Rijeke. Iz Kampa se kreće sa autobusima prema Rijeci u 10:30 sati.

-          Detalji raspored prijevoza svi natjecatelji će dobiti prije putovanja oko 03.07. kad nam Hrvatske željeznice pošalju isti.

-          Hrvatske željeznice su najavile radove na nekim prugama i moguće je da će doći do promjene u satnici prijevoza. U svakom slučaju službenu satnicu prijevoza ćemo objaviti kad je dobijemo od HŽ.

 

VODITELJI NATJECATELJA

-           Na jednu ekipu graničara (9 igrača) idu dva voditelja

-          Na 4 natjecatelja iz atletike iz jednog grada idu dva voditelja

 

DOKUMENTACIJA:


Svaki natjecatelj mora obavezno donijeti sa sobom na Državnu završnicu potpisanu Suglasnost roditelja.

- Suglasnost roditelja za Državnu završnicu u Umagu skinite ovdje.

- Zdravstvena iskaznica

- Prijava gostiju u Kamp „Veli Jože“ (organizator šalje ekipama da se dokument ispuni i donese sa sobom u Kamp. Dokument se predaje na recepciji Kampa).

- Dokument sa slikom ukoliko ga djeca posjeduju.

 

BROJ NATJECATELJA NA DRŽAVNOJ ZAVRŠNICI

Turneja radosti okupila je više od 10.000 koja su se natjecala u 14 gradova. U finalima će sudjelovati djeca natjecatelji u dvije kategorije: 2006. godište i mlađi i 2008. godište i mlađi za oba sporta koji su izborili svoje sudjelovanje pobjedom u gradskim natjecanjima.U oba sporta ukupno će sudjelovati 500 natjecatelja

 

OSTALE OBAVIJESTI!


Natjecatelji u godištima 2008, 2006. i 2003 i 2002. god. ponijeti na Državnu završnicu jedan dokument sa slikom (putovnica, sportska iskaznica, pokazna karta ili slično), a u nedostatku kopiju domovnice ili rodnog lista. Natjecatelji 1999. godište moraju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Suglasnot roditelja za Državnu završnicu u Splitu skinite ovdje.  

Voditelji natjecatelja na Državnoj završnici:

Na Završnom natjecanju voditelji za najstarija godišta (1999, 2002 i 2003 god i mlađi) moraju imati minimalno 25 godina.

Za najmlađa godište moraju imati minimalno 18 godina (2008 i 2006 i mlađe).

Strogo je zabranjeno dovoditi malu djecu (najčešće djeca voditelja) pod opravdanjem da npr. rukometna ekipa može imati maksimalno 12 igrača i da je to dijete u tih 12 igrača. Za ekipe koje ne poštuju ova pravila vraćaju se kućama o svom trošku.

Najmlađe ekipe grupnih sportova koje dolaze na finalna natjecanja u Umag/Split mogu imati 2 voditelja (nogomet 2006 te graničar 2008 i 2006), a ostali ekipni sportovi 1 voditelja (odbojka, odbojka na pijesku, ulična košarka, nogomet 1999 i 2002)! 

Za 4 natjecatelja iz atletike iz jedne županije dolaze dva voditelje, za dvoje iz tenisa jedan voditelj, za dvoje iz stolnog tenisa jedan voditelj te za dvoje iz šaha jedan voditelj!

 

Promjena/nadopuna igrača na Državnoj završnici

Ekipe koje su se plasirale na Državnu završnicu imaju pravo na promjenu ili nadopunu igrača za odlazak u Umag/Split i  to: Mali nogomet - 2 igrača. Rukomet i Odbojka - 3 igrača, Graničar - 2 igrača, Ulična košarka - 1 igrač, Odbojka na pijesku – nema pravo zamjene).

Napomena: Ekipe imaju pravo nadopune igrača u Prijavnom listu npr. ako je 8 igrača bilo upisano na Prijavnom listu u Malom nogometu na gradskom/županijskom natjecanju mogu dodati dva nova igrača. Međutim onda ekipa nema pravo na promjenu druga 2 igrača. Znači maksimalno dva igrača se mogu promijeniti ili nadopuniti (ili jedan igrač promjena i jedan nadopuna, ali ne više od dvije ukupne promjene/nadopune zajedno).

 

VAŽNO - Pravila ponašanja:

Strogo je zabranjena bilo kakva konzumacija alkohola za vrijeme putovanja i boravka u Umagu i Splitu te se natjecatelji i voditelji moraju ponašati uzorno. U protivnom ekipe će biti vraćene kućama o svom trošku.