SPORTSKE IGRE MLADIH - Udruga za sport i rekreaciju | tel: +385 21 541 440 | fax: +385 21 541 450 | info@igremladih.org
Živimo život bez droge jer droga uzima život !
Sportovi

Šah

Brzo misli i reagiraj, ako ne želiš izgubiti. Rezultat šahovske igre ovisi isključivo o vještini igrača, a nimalo o sreći.

 

Konkurencija: muška i ženska

Kategorije: | 1999. i mlađi |

 

Igrači vuku naizmjenično po jedan potez. Šah je igra na ploči za dva igrača. Ploča je kvadratnog oblika, podijeljena u 64 (8×8) polja, obojanih naizmjenično svjetlom i tamnom bojom (redovno se govori "bijeli" i "crni"). Svaki igrač ima po 16 figura, od toga osam pješaka. Jedan vodi bijele, a drugi crne figure. Igra na ploči je vrsta igre za koju za osnovu ima podlogu ili ploču koja može biti napravljena od raznih vrsta materijala. U većini slučajeva ploča je obično podijeljena u polja koja su iste veličine kao kod igre šah, no to nije obavezno. 

Turniri se igraju po pravilima šaha FIDE za ubrzani šah. FIDE pravila igranja šaha usvojena na Kongresu FIDE u Istanbulu 2000., a stupaju na snagu 1. srpnja 2001. Pravila šaha ne mogu pokriti sve moguće situacije koje se za vrijeme igre mogu pojaviti, niti mogu regulirati sva administrativna pitanja. 

Tamo gdje slučajevi nisu precizno regulirani jednim člankom Pravila, trebalo bi biti moguće donijeti korektnu odluku na temelju analognih situacija koje su u Pravilima pretresene. Pravila pretpostavljaju da suci posjeduju potrebnu kompetenciju, zdravu prosudbu i apsolutnu objektivnost. Pravilo koje bi pretjerano ulazilo u detalje moglo bi lišiti suca njegove slobodne procjene i na taj način ga spriječiti u pronalaženju rješenja problema, koje se nameće nepristranošću, logikom i posebnim čimbenicima. 

Turnirski sustav će se odrediti na početku natjecanja ovisno o broju sudionika. 

a) Kriterij za Berger     

• Koya sustav    
• Sonneborn-Berger    
• Međusobni susret    
• Broj dobivenih partija    
• Ždrijeb    

b) Kriterij za švicarca     

• Bucholtz    
• Skraćeni Bucholtz 1    
• Skraćeni Bucholtz 2    
• Ždrijeb    

Odluke sudaca natjecanja su izvršne i konačne.

NEWSLETTER
  • Prijavite se na naš newsletter
     
  • Prijavite se na naš newsletter
     

  •